Advokátska kancelária Mgr. Marianny Paulíkovej je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária založená v roku 2005, ktorej cieľom je poskytovať prvotriedne právne služby pre svojich klientov v tuzemskom, v českom a v európskom priestore.

Advokátska kancelárie ponúka široké spektrum právnych služieb so špecializáciou na oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, občianskeho práva, práva nehnuteľností a zmluvného práva. Takisto poskytuje právne služby v oblasti pracovného práva, rodinného a dedičského práva, správneho práva, zmenkového práva a konkurzu a reštrukturalizácie.

Klientom sa venuje pri ich zastupovaní pred súdmi Slovenskej republiky najmä v obchodných a občiansko-právnych sporoch a v neposlednom rade pri ich zastupovaní v správnom konaní pred orgánmi verejnej správy Slovenskej republiky.

Advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom - ZEP, spolupracuje s notárskymi a exekučnými úradmi, daňovými poradcami a poradcami z oblasti účtovníctva a realít v záujme poskytnutia efektívneho a komplexného právneho poradenstva. 

Tím advokátskej kancelárie Mgr. Marianny Paulíkovej v súčasnosti tvorí advokát a advokátsky koncipient, ktorí ovládajú anglický, český, ruský a portugalský jazyk.

Kontaktné údaje:

Advokátska kancelária
Mgr. Marianna Paulíková
SAK 4190
so sídlom: Karloveské rameno 8/A
               841 04  Bratislava
               Slovenská republika

Kancelária sa nachádza na ulici Panónska cesta 6, 851 04  Bratislava

Tel./Fax:  + 421 2 207 99 239
Mobil: + 421 904 699 239
E -Mail: paulikova@akpaulikova.sk
Web: www.akpaulikova.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 42129125  
DIČ:  1074813487                            

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č.ú.: 2621070211/1100
IBAN: SK 96 1100 0000 0026 2107 0211
BIC: TATRSKBX2006 E.U.Copyright Further reproduction prohibited without permission. All rights reserved for AK Marianna Paulíková.
Powered & designed by WADesign

Tel./Fax: + 421 220 799 239
Mobil: + 421 904 699 239
E -Mail: paulikova@akpaulikova.sk