2006 E.U.Copyright Further reproduction prohibited without permission. All rights reserved for AK Marianna Paulíková.
Powered & designed by WADesign

Tel./Fax: + 421 220 799 239
Mobil: + 421 904 699 239
E -Mail: paulikova@akpaulikova.sk
Advokátska kancelária
Mgr. Marianna Paulíková
SAK 4190
so sídlom: Karloveské rameno 8/A
               841 04  Bratislava
               Slovenská republika

Kancelária sa nachádza na ulici Panónska cesta 6, 851 04  Bratislava

Tel./Fax:  + 421 2 207 99 239
Mobil: + 421 904 699 239
E -Mail: paulikova@akpaulikova.sk
Web: www.akpaulikova.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 42129125  
DIČ:  1074813487                            

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č.ú.: 2621070211/1100
IBAN: SK 96 1100 0000 0026 2107 0211
BIC: TATRSKBX